Verkeersregels scootmobiel

Kent u de verkeersregels voor een scootmobiel? U dient te zorgen voor de juiste plaats op de weg, u dient de verkeersregels te kennen en u te houden aan de maximumsnelheid. Bovendien dient de verlichting van de scootmobiel in orde te zijn en dient u een geldige scootmobiel verzekering te hebben.

U heeft aan de andere kant geen rijbewijs of certificaat nodig om met een scootmobiel te rijden. Wilt u hier op jonge leeftijd gebruik van maken? Jongeren onder de 16 jaar kunnen een ontheffing aanvragen, anderen mogen zonder beperking rijden op een scootmobiel. Houd er rekening mee dat een scootmobiel niet breder mag zijn dan 1,10 meter, niet langer mag zijn dan 3,50 meter en niet hoger mag zijn dan 2,00 meter. De scootmobielen van Quingo voldoen perfect aan die richtlijnen en vormen daarmee een goede keuze.

Plaats op de weg

De verkeersregels voor een scootmobiel hebben onder andere betrekking op de plaats op de weg. U mag met een scootmobiel op verschillende plaatsen komen. Het gaat om:

  • De stoep
  • Het voetpad
  • Het (brom)fietspad
  • De rijbaan

Zijn alle verschillende wegonderdelen aanwezig? U mag binnen de verkeersregels voor een scootmobiel zelf bepalen waar u rijdt. Houd er rekening mee dat u met een scootmobiel geen gebruik mag maken van autowegen en autosnelwegen, daar zou het snelheidsverschil te groot zijn.

Verkeersregels en maximumsnelheid

Qua verkeersregels voor een scootmobiel dient u zich te houden aan de verkeersregels op de weg waar u met uw scootmobiel rijdt. Gebruikt u de stoep of het voetpad? Dan geldt u als voetganger, terwijl u op het (brom)fietspad geldt als een fietser. Dat geldt ook voor de rijbaan, waardoor de verkeersregels voor een scootmobiel dezelfde zijn als die voor andere verkeersdeelnemers en weggebruikers.

Qua maximumsnelheid mag u op de stoep maximaal 6 kilometer per uur rijden. Op het (brom)fietspad is dat 30 kilometer per uur, buiten de bebouwde kom 40 kilometer per uur. Op de rijbaan mag u binnen en buiten de bebouwde kom maximaal 45 kilometer per uur rijden.

Verlichting en verzekering scootmobiel

U dient u met uw scootmobiel aan de verkeersregels te houden, daarnaast is er sprake van een aantal andere verplichtingen waarmee u daarmee de openbare weg op wilt. Het is bijvoorbeeld van belang dat de verlichting op uw scootmobiel in orde is. U dient overdag bij slecht weeg en ‘s nachts zowel voorlicht als achterlicht te voeren. Rijdt u met uw scootmobiel op de stoep? Dan is dit niet nodig, op dat moment bent u een voetganger. U heeft wel te allen tijde een verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid nodig met uw scootmobiel, een kenteken is niet nodig. In plaats daarvan kunt u volstaan met een verzekeringsplaatje aan de achterzijde.